Zwem ABC

Zodra een kind de basisbeginselen (zie elementair zwemmen) van het zwemmen beheerst, kan er worden gewerkt aan de verfijning van de zwemslagen. Daarnaast worden er andere zwemvaardigheden aangeleerd, zoals duiken en onderwater zwemmen.

Zwem-ABC conform het NPZ/NRZ
Wij begrijpen dat ouders veel tijd in het zwembad doorbrengen, zeker wanneer er meerdere kinderen in het gezin zijn. Daar en tegen weten wij, én alle 1.200 zwemlesaanbieders in Nederland die het Zwem-ABC uitgeven, dat leren zwemmen tijd en aandacht vragen van een kind. De essentie van het zwemonderwijs voor het Zwem-ABC is en blijft veiligheid en plezier in het water. De eisen voor de Zwemdiploma’s A, B en C zijn gericht op het steeds verder vergroten van de vaardigheden en zijn in gezamenlijkheid met de zwembadbranche vastgesteld. Binnen de Groninger Reddingsbrigade houden wij de examen eisen aan zoals deze door de NPZ/NRZ zijn vastgesteld.
Het traject tot het diploma A gebeurt bij ons in vier etappes (fase); hierover leest u meer op de pagina ‘elementair zwemmen’.
Binnen het Zwem-ABC is er vanuit het NPZ/NRZ een richtlijn gegeven voor het aantal lesuren dat kinderen nodig hebben om hun diploma te kunnen behalen. Gemiddeld hebben leerlingen 42
klokuren nodig voor diploma A, 12 voor B en nog eens 12 voor C. In totaal zijn dit 66 klokuren voor het totale Zwem-ABC. Dit is een gemiddelde, waarbij voorop blijft staan dat ouders, naar de meningvan het NPZ/NRZ, zelf keuzevrijheid hebben in zwemlesfrequentie en -lengte dat past bij ieder individueel kind. Het belang van het kind, waarbij veiligheid en plezier de belangrijkste bestanddelen van het zwemonderwijs zijn, dient voorop te staan. Bij de GRB duren de zwemlessen voor het ABC 30 minuten per keer. In de vakanties hebben wij vrij zwemmen en in de zomervakantie is het zwembad gesloten. Hierdoor komt het met regelmaat voor dat wij boven het gemiddelde uitkomen, u dient daar rekening mee te houden!

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met de opleidingscommissie via opleiding@groningerreddingsbrigade.nl.