De Commissies

Waterhulpverlening

De commissie waterhulpverlening is verantwoordelijk voor het verzorgen van de beveiliging bij een groot aantal evenementen op en rond het water. De commissie;

Adviseert: organisaties over de mogelijkheden om een (water)evenement veilig te laten verlopen en beoordeeld de gemaakte veiligheidsplannen.
Organiseert: de beveiliging bij evenementen en stelt een veiligheidsplan op.
Participeert:met haar leden en materiaal om de beveiliging van evenementen zelf uit te voeren.

Tevens organiseert de commissie waterhulpverlening verschillende oefeningen voor haar leden en externe partners.

E-mail: waterhulpverlening@groningerreddingsbrigade.nl


Opleidingen

De Groninger Reddingsbrigade geeft vele opleidingen. Een overzicht van alle opleidingen staat op onze website. Voor informatie over één van onze opleidingen kunt u terecht bij de opleidingscommissie.

E-mail: opleiding@groningerreddingsbrigade.nl


Lifeguard (subcommissie opleidingen)

De opleiding tot Lifeguard valt onder de verantwoordelijkheid van de commissie Lifeguard. Voor informatie over de Lifeguard opleiding kunt u contact opnemen met deze commissie.

E-mail: lifeguard@groningerreddingsbrigade.nl


Opleidingscentrum

De Groninger Reddingsbrigade is bezig met onderzoek voor het bouwen van een opleidingscentrum. Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met de commissie.


Verenigingsactiviteiten

De Groninger Reddingsbrigade organiseert met regelmaat borrels, nieuwjaarsfeesten, vaardagen voor de jeugd, BBQ’s etc. voor haar leden. Voor informatie of een suggestie voor een evenement, kunt u contact opnemen met de commissie verenigingsactiviteiten.


Wedstrijd en Marathon (subcommissie verenigingsactiviteiten)

De Groninger Reddingsbrigade organiseert en neemt deel aan verschillende (jeugd) wedstrijden/marathons. Voor informatie of deelname aan het (jeugd)marathonteam kunt u contact opnemen met de commissie (jeugd)marathon

 


Materiaalbeheer

Het materiaal van de Groninger Reddingsbrigade wordt goed onderhouden door onze vrijwilligers. Voor problemen of suggesties over ons materiaal, dan kunt u contact opnemen met de materiaalcommissie.

 


Opleidingen Eerste Hulp

De Commissie Opleidingen Eerste Hulp is verantwoordelijk voor het verzorgen van de EHBO opleidingen.
Voor informatie over de EHBO opleiding kunt u contact opnemen met de EHBO commissie.

E-mail: ehbo@groningerreddingsbrigade.nl


RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigade)

Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. De GRB maakt deel uit van de RVR Groningen-Drenthe.

De GRB wordt in de RVR vertegenwoordigd door:

Niek Steenge (alg. bestuurslid Groninger Reddingsbrigade)
E-mail: n.steenge@groningerreddingsbrigade.nl