KNBRD Lifesaver 1 t/m 3

De Lifesaver wordt opgeleid om zelfstandig een verantwoorde redding uit te kunnen voeren. Hierbij maakt de Lifesaver zelf de inschatting om dit droog of nat te doen en welke hulp- en reddingsmiddelen hierbij gebruikt worden. Hierbij leer je leiding te geven aan een groep redders, krijg je theorie over onder andere reddingstechnieken en wat voor invloeden er kunnen zijn op je redding in het water. Ook krijg je vanaf Lifesaver 2 EHBO lessen zodat je een drenkeling ook verder kunt helpen wanneer hij/zij aan de kant is gebracht.

De nieuwe vaardigheden binnen de lifesaver opleidingen hebben vooral betrekking op de praktijk van het zwemmend redden; er worden ongevallen gesimuleerd, waarbij alle geleerde kennis in praktijk moet worden gebracht. Naast dit praktische gedeelte ligt er ook veel nadruk op de theorie van het zwemmend redden. Deze theorie gaat over de algemene aspecten van het zwemmend redden, zoals preventie en het redden van drenkelingen uit binnenwateren, zoals kanalen, rivieren en meren. Verder wordt er ingegaan op het aspect ‘auto te water’ en wordt er behandeld wat te doen bij ijsongevallen.

Voor meer informatie over deze opleidingen kunt u contact opnemen met de opleidingscommissie via opleiding@groningerreddingsbrigade.nl. Hoofdtrainer van de lifesaver opleidingen is Nynke Hollander.

*Vanaf de kerstvakantie trainen alle groepen met kleding aan.  Ook op het examen moeten zij een deel van de opdrachten in kleding uitvoeren. Welke kleding welke groep precies aan moet kun je lezen op http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/servicedesk/docs/20160601_tb_kleding.pdf