Klacht

Ben je niet tevreden over de Groninger Reddingsbrigade? Bespreek dit dan eerst met de betrokken vrijwilliger(s). Zo kunnen wij gezamenlijk kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Bij vertrouwenskwesties kan ook onze vertrouwenspersoon worden benaderd.

Kom je er samen niet uit. Dan kun je een klacht indienen bij het bestuur. Dit kan doormiddel van het sturen van een e-mail naar onze secretaris.

Wat gebeurt er met je klacht?

Het bestuur overlegt onderling hoe ze jouw klacht gaan behandelen en laten je dit binnen 2 weken weten. Het kan zijn dat je wordt gebeld om de inhoud van je klacht te bespreken. Soms kan je klacht meteen in dat gesprek afgehandeld worden. Lukt dat niet, dan wordt jouw klacht besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering. Je ontvangt daarna een e-mail, met een omschrijving van je klacht en het besluit daarover van het bestuur. Op verzoek kan dit daarna nog in een telefonisch of persoonlijk gesprek worden toegelicht.