Veilig sportklimaat

Sporten moet naast leuk en gezellig ook vooral veilig zijn. Vandaar dat wij aandacht hebben voor het creëren van een veilig sportklimaat. Momenteel wordt het beleid omtrent veilig sporten nog verder uitgebreid, waardoor in dit informatieboekje nog niet het volledig beleid omschreven zal staan. Op de website zal het komende seizoen het volledige actieplan te vinden zijn. Aangezien Reddingsbrigades Nederland is aangesloten bij het NOC*NSF, stemmen wij ons beleid ook af op het beleid van de landelijke sportbond.

Ondanks dat grensoverschrijdend gedrag niet altijd te voorkomen zal zijn, kunnen we middels de beschreven maatregelen wel adequaat reageren op incidenten. Om goed in te kunnen grijpen is het van belang dat de vertrouwenspersonen op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de vereniging. Schroom dan ook niet om zaken te melden, ook al gaat het om een vermoeden. Enkel op die manier kunnen we de het sporten binnen de GRB naast leuk en gezellig ook veilig houden.