Vertrouwenspersoon

De vereniging kent momenteel twee vertrouwenspersonen. Met een vertrouwenspersoon kan je contact opnemen als je slachtoffer bent geworden van seksuele intimidatie, een misstand binnen de vereniging vermoed of als er andere zaken spelen die een veilig sportklimaat in de weg zitten. Ook het melden van grensoverschrijdend gedrag kan bij de vertrouwenspersoon.

De volgende vertrouwenspersonen zijn binnen onze vereniging beschikbaar. Je kan hen altijd mailen om afspraak te maken. vertrouwenspersoon@groningerreddingsbrigade.nl

Petrus Zijlstra.
p.zijlstra@groningerreddingsbrigade.nl

Sandra Bolhuis
s.bolhuis@groningerreddingsbrigade.nl