Reddingseenheid

Ongeveer de helft van de Reddingsbrigade-eenheden in Nederland, waaronder de Groninger Reddingsbrigade, kan worden ingeschakeld voor hulpverlening bij wateroverlast, overstromingen en dijkdoorbraak. Hiervoor is een vloot van 90 compleet uitgeruste reddingsvletten beschikbaar die speciaal ontworpen zijn voor evacuatiedoeleinden en het varen in ondergelopen gebieden.

Voor informatie over de reddingseenheid kunt u contact opnemen met de commissie waterhulpverlening.
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met het Groninger Reddingsbrigade telefoon: 06-26856883.