De geschiedenis

Voor het begin van de Groninger Reddingsbrigade gaan we terug in de tijd, namelijk het jaar 1925. Vanaf ongeveer dat jaar huurt de EHBO-vereniging in Groningen één uur per week het Helperbad. De leden van de EHBO-vereniging konden op dit uur een abonnement nemen in het Helperbad, maar moesten dan wel geregeld de EHBO-lessen volgen. Het bestuur van de EHBO-vereniging was namelijk erg streng: wie niet voldoende EHBO-lessen volgde, kon zijn of haar abonnement bij Helperbad niet verlengen.

In het Helperbad werd lesgegeven door iemand die ook het zwemmend redden beheerste. Elk jaar werd er gezwommen voor zwemdiploma’s en ook voor zwemmend redden diploma’s. Na een aantal jaren hadden de leden geen zin meer om elk jaar de verplichte EHBO- lessen te volgen. Ze wilden echter wel blijven zwemmen. Daarom besloten ze op 9 april 1932 tot de oprichting van de Groninger Reddingsbrigade. Dit werd besloten tijdens een oprichtingsvergadering in café Van Duinen te Groningen. Vanaf die tijd werd er elke week geoefend in het Noorderbad. Later verhuisde de Groninger Reddingsbrigade naar het Helperbad.
Toen in 1940 de oorlog uitbrak, gingen de leden in eerste instantie gewoon door met het zwemmen. Maar toen de avondklok werd ingesteld en iedereen om 20.00 uur thuis moest zijn, was het hiermee snel afgelopen. De bezetters voegden de KNBRD (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen – tegenwoordig Reddingsbrigades Nederland) en de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) samen, maar een eenheid werd het niet. Na 1945 gingen de beide bonden weer apart verder. Met de Groninger Reddingsbrigade ging het goed; er werden veel nieuwe leden ingeschreven, waaronder veel brandweerlieden. Daarnaast werd er ook meer aandacht besteed aan de opleidingen.

Na 1961 is de Groninger Reddingsbrigade het centrum geworden van het zwemmend redden in de drie noordelijke provincies. Vele mensen worden opgeleid door leden van de Groninger Reddingsbrigade. Daarna gaan ze hun werk in andere plaatsen uitdragen. In de periode na 1975 krijgt de brigade steeds meer activiteiten. De Groninger Reddingsbrigade neemt samen met een andere Groninger vereniging, de “Springplank”, de bewaking van de Nationale Zwemvierdaagse op zich. Daarnaast worden er vele wedstrijden gehouden en worden voorlichting en demonstraties gegeven.
In de loop der jaren heeft de Groninger Reddingsbrigade een hoop gedaan. Zo waren enkele bestuursleden van de Groninger Reddingsbrigade nauw betrokken bij de oprichting van een nieuwe Reddingsbrigade op het Antilliaanse eiland Curaçao. De Groninger Reddingsbrigade is nog steeds veel te vinden bij evenementen. Bijvoorbeeld de Special Olympics 2000 in Groningen en bij de start van de befaamde wielerronde Giro d’Italia.

Tegenwoordig is de Groninger Reddingsbrigade met ongeveer 160 leden uitgegroeid tot een toonaangevende Reddingsbrigade in Noord-Nederland. We hebben de beschikking over drie boten, waaronder een reddingseenheid. Deze reddingseenheid kan in geval van een overstroming of andere calamiteit snel uitrukken.
Ook zijn er steeds meer contacten tussen de reguliere hulpverleningsdiensten en de Groninger Reddingsbrigade. We beschikken bijvoorbeeld over het communicatiesysteem C2000, die rechtstreekse communicatie ten tijde van bijvoorbeeld een overstroming mogelijk maakt met overige hulpdiensten. Ook zijn er steeds meer contacten, gezamenlijke oefeningen en kennisoverdrachten met de KNRM aan de Groningse kust. In samenwerking met RSG-Safety is er sinds het begin van de jaren 90 ook de mogelijkheid om strandwacht diploma’s te behalen in Zeeland of andere kustbrigades. In de zomerperiode kan men daar werken als strandwacht.