(ass.-)Instructeur zwemmend redden

Na het behalen van de diploma’s in het zwemmend redden bestaat er de mogelijkheid opgeleid te worden tot (ass.-)instructeur. Dit zijn zware opleidingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan de deelnemende kandidaten. Met het diploma voor assistent-instructeur is de instructeur bevoegd les te geven in het elementair zwemmen (aanleren van de zwemslagen) en de lagere diploma’s van het zwemmend redden. Met het diploma voor instructeur is de instructeur ook bevoegd les te geven in de hogere doploma’s en de bijbehorende theorie. Daarnaast kan een instructeur het brigadebestuur assisteren op organisatorisch en technisch gebied. De basis voor de opleiding (ass.-)instructeur bestaat uit theorie. Daarnaast speelt het in praktijk brengen van de geleerde theorie een grote rol; hierop wordt de kandidaat tijdens het examen ook beoordeeld, net als op creativiteit in de zwemlessen die tijdens een examen door de kandidaat worden geven.

Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met de opleidingscommissie.