Vacaturelijst Groninger Reddingsbrigade

Hieronder hebben we een lijstje van taken die wij graag meer aandacht willen geven binnen de brigade. Ergens bij helpen betekend uiteraard niet dat jij de hele kar moet trekken. Juist in de commissies is het mogelijk om één enkel evenement of één bepaald onderdeel op je te nemen en hiermee gedurende het jaar te variëren. Zo kan je de taken goed afstemmen op je beschikbare tijd.

Daarnaast zijn er naast onderstaande taken nog veel meer dingen te bedenken. Heb je een goed plan of mis je iets binnen de brigade wat je hieronder niet terug ziet? Laat dat dan ook weten. Creatieve ideeën zijn namelijk altijd welkom!

EHBO-commissie

 • 1 à 2 extra leden voor het maken van een planning voor de diverse lessen (basiscursus, herhalingscursus en reanimatielessen)
 • Verzamelen van de presentielijsten die de instructeurs invullen
 • Hand- en spandiensten rondom de lessen
 • De lesinhoud en lesopzet blijft de verantwoordelijkheid van de instructeurs. Dit hoef je dus niet te doen. Wel mag je meedraaien met de lessen en als het bevalt de instructeursopleiding volgen.

Promo-commissie

 • Zorgen dat de website (t.z.t. nieuwe website) actuele info bevat
 • Posten van online content op de huidige (en nieuwe) socials, en hiervoor een plan maken.
 • Commissies, bestuur en leden benaderen voor nieuwsartikelen.
 • Maken van nieuwsbrief of clubblad
 • Opmaken van promo en drukwerk volgens richtlijnen Reddingsbrigade Nederland

WHV-commissie

 • 2 Extra leden voor het plannen van evenementen
 • Contact onderhouden met het evenement en lifeguards benaderen
 • Bijhouden van bewakingsuren van vrijwilligers

Werkgroep open dag september

 • Werkgroep van 4 leden voor het organiseren van 14 september 2019
 • Bedenken van een leuke actie om leden en potentiële leden te vermaken

Vertrouwenspersoon

 • Lid (of ouder) waar leden terecht kunnen met problemen binnen de vereniging
 • Bij voorkeur juist geen nevenactiviteiten binnen de vereniging
 • Bij voorkeur ervaring vanuit zorg of onderwijs
 • Zorgt waar nodig voor het anoniem doorgeven van klachten en ongenoegen

Bestuur GRB

 • Lid 18 – 25 jaar voor het vertegenwoordigen van de leeftijdsgroep 14-25
 • Zorgen voor activiteiten en opleidingen voor onder andere de jeugd.
 • Zorgen voor goede doorstroom ZR/LS/LG
 • Behouden van jeugdleden