Bewaking / Waterhulpverlening

De Groninger Reddingsbrigade verzorgt de beveiliging bij een groot aantal evenementen op en rond het water. Beveiligen wil zeggen dat de Groninger Reddingsbrigade met haar leden en materiaal, een belangrijke rol speelt in het voorkomen en bestrijden van verdrinkingsongevallen. De Groninger Reddingsbrigade doet dit op een aantal manieren:

Adviseren: De Reddingsbrigade Groningen adviseert organisaties over de mogelijkheden om een (water)evenement veilig te laten verlopen en beoordeeld de gemaakte veiligheidsplannen.

Organiseren: De Reddingsbrigade Groningen organiseert de beveiliging bij evenementen en stelt een veiligheidsplan op.

Participeren: De Reddingsbrigade Groningen zet mensen en materiaal in om de beveiliging van evenementen zelf uit te voeren.

Wilt u uw evenement door Groninger Reddingsbrigade laten bewaken, dank kunt u contact opnemen met de commissie waterhulpverlening: waterhulpverlening@groningerreddingsbrigade.nl