Gedragscode Zwembranche

De zwembranche streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.

Als Groninger Reddingsbrigade onderschrijven wij het nut en de noodzaak van de Gedragscode Zwembranche. Wij hanteren deze gedragscodes van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.