Verklaring omtrent gedrag (VOG) en aannamebeleid

Om te voorkomen dat personen die in het verleden zijn veroordeeld voor ontucht of geweld bij ons aan de slag kunnen als begeleider hanteren wij een VOG-beleid. Voor iedereen die kinderen of andere kwetsbare groepen begeleid wordt nog dit kalenderjaar een VOG aangevraagd. Deze VOG kunnen wij als brigade kosteloos aanvragen, waardoor dit geen extra kosten met zich meebrengt voor de leden.

Naast het aanvragen van een VOG zal er met personen die lid worden bij onze vereniging en een begeleidersfunctie gaan vervullen een
aannamegesprek gevoerd. Dit aannamegesprek zorgt ervoor dat we van nieuwe begeleiders een beter beeld kunnen krijgen voordat zij aan de slag gaan binnen de vereniging. Het opvragen van referenties bij andere verenigingen zal onderdeel uitmaken van het aanstellingsbeleid.