Lifeguard opleiding

De Lifeguard opleidingen is één van de zwaarste opleiding en bestaat uit drie niveaus, namelijk niveau 2 (Junior Lifeguard), niveau 3 (Lifeguard) en niveau 4 (Senior Lifeguard). De opleidingen zijn gebaseerd op competentiegericht leren. Een competentie betekent vertoond gedrag. Om dit gedrag te vertonen, heb je kennis, kunde en beroepshouding nodig. Eerst wordt gekeken naar iemands vaardigheden, eigenschappen, kennis, attitude en dergelijke. Dit wordt vergeleken met dat wat iemand zou moeten kunnen om goed te functioneren. Op basis van die vergelijking wordt gekeken, waarvoor iemand kan worden opgeleid. De opleidingen zijn dus op de persoon afgestemd. Bij competentiegericht leren, staat het leren met opdrachten en het opdoen van ervaring in de praktijk centraal.

In samenwerking met de kustbrigades bestaat er in de zomerperiode de gelegenheid om teven je PVB voor Lifeguard Beach te behalen. Na het behalen van dit PVB is men getraind in het assisteren bij de strandbewaking. Jaarlijks trekken veel leden van de GRB naar bijvoorbeeld de Kust van Noord-Holland en ook Zeeuwse kust om daar de stranden te bewaken.

Kijk voor meer informatie op onze pagina www.groningerreddingsbrigade.nl/lifeguard of stuur een mail naar onze lifeguard commissie via lifeguard@groningerreddingsbrigade.nl.