We mogen weer zwemmen

Beste ouders en leden,

Op vrijdag 14 januari j.l. heeft onze regeringen versoepelingen van de corona maatregelen uitgesproken tijdens de persconferentie.  Voor ons als vereniging houdt dit in dat we weer mogen zwemmen vanaf dinsdag 18 januari en vrijdag 21 januari a.s. met alle groepen.

De zwemtijden zijn gelijk als voor de lockdown.

De volgende maatregelen, welke zijn opgelegd door de overheid, zijn van toepassing op het zwemmen:

Basis regels:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad.
 • Schud geen handen.

Regels in het zwembad:

 • Voor iedereen van 18 jaar en ouder moet een corona toegangsbewijs getoond worden bij de ingang van het zwembad. Dit geldt ook voor ouders die kinderen helpen bij het omkleden, aangezien onze vereniging het onderscheid tussen ouders van ABC zwemmers en ouders van andere groepen moeilijk is te handhaven.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder moet er in de zwemaccommodatie een mondkapje gedragen worden. Het mondkapje mag alleen af tijdens het zwemmen en dient gedragen te worden tot in de zwemzaal. in de kleedkamers geldt ook een mondkapjes plicht.
 • De kleedkamers en wisselcabines zijn voorafgaand aan de zwemles en na de zwemles beschikbaar. In zwemkleding naar het zwembad komen is niet meer nodig, maar mag wel. Wel is er een maximaal aantal personen per kleedkamer i.v.m. de 1,5 meter afstand, zie aanwijzing bij de kleedkamers.
 • Hanteer de juiste kleedkamers, volgens het rooster welke in het zwembad aanwezig is.
 • Volg de looproutes zoals aangegeven in de zwemaccommodatie.
 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de zwemles naar het zwembad. Indien je eerder aanwezig bent zal er buiten gewacht moeten worden.
 • Voor kinderen die geholpen moeten worden bij aan en of uitkleden, mag er 1 ouder mee de kleedkamer in om te begeleiden. 1,5 meter afstand is hier van toepassing.
 • Er mag niet worden gekeken naar de zwemlessen.
 • Ouders mogen hun kinderen opwachten achter de douches (met overschoenen aan) en of in de kleedkamer. Er zijn geen ouders toegestaan in de zwemzaal of in de toegang naar de zwemzaal!
 • Douches mogen gebruikt worden enkel voor afspoelen. Haar wassen e.d. is niet mogelijk i.v.m. beperkte capaciteit van aantal douches i.v.m. de 1,5 meter afstand.
 • Toiletbezoek is mogelijk.
 • Na de lessen moet de zwemaccommodatie zo snel mogelijk verlaten worden.
 • Registratie vindt plaats door middel van presentielijsten welke tijdens de lessen worden ingevuld door de lesgevenden.
 • Ten alle tijd dienen instructies van bestuursleden, lesgevenden en of aangewezen personen opgevolgd te worden.

!!! Indien u en of uw kind een positief resultaat heeft op een corona test, dan vragen wij u dit spoedig aan ons te melden via email opleiding@groningerreddingsbrigade.nl !!!

Hier wordt op een vertrouwelijke manier mee omgegaan. 

We vragen u strikt te houden aan bovenstaande regels, zodat we op een veilige manier zwemlessen kunnen aanbieden.

Alle belangrijke data’s van de zwemlessen, proefexamens, vakanties, vervallen zwemlessen en overige activiteiten kunt u ook vinden in de up to date agenda op de website www.groningerreddingsbrigade.nl/agenda

Wanneer uw kind een niet naar de zwemles kan  komen, verzoeken wij jullie vriendelijk om je af te melden via opleiding@groningerreddingsbrigade.nl.