Van Proefzwemmen tot Diploma

De afgelopen jaren hebben we, onder druk van ouders, enkele kinderen laten afzwemmen en het diploma uitgereikt. Dit was niet goed en dit willen we in de toekomst niet meer laten gebeuren. De laatste keer hebben wij noodgedwongen een aantal kinderen moeten laten zakken. Na zorgvuldig overleg is er besloten dat het niveau ten tijde van het proefzwemmen 100% moet zijn. Wij willen nooit meer het risico lopen dat er kinderen zakken voor hun diploma. Dit is voor zowel de lesgevenden als de kinderen een enorme teleurstelling.

Het proefzwemmen

Vlak voor het examen worden er proefexamens gehouden, deze proefexamens zijn ervoor om te kijken hoe ver een kind al is. In tegenstelling tot wat sommige ouders denken, is een proefexamen nog geen garantie dat een kind ook daadwerkelijk kan afzwemmen voor een diploma. Het  is puur en alleen bedoeld om in kaart te brengen hoe ver de kinderen al zijn en wie er echt klaar zijn voor het examen. Het zijn altijd lastige keuzes. Want, wanneer laat je een kind wel door en wanneer niet?

Als een kind 100% van de opdrachten goed uitvoert op het proefexamen, dan mag een kind op voor zijn of haar diploma. Dit houdt in dat kinderen die na het proefexamen opeens een groei laten zien helaas moeten wachten op de volgende mogelijkheid. Vanaf seizoen 2015-2016 zwemmen wij drie keer per jaar af voor het zwem ABC. We bieden daarmee vaker de kans voor kinderen om hun diploma te kunnen behalen. Daarnaast, als ze iets langer doorzwemmen zullen ze eerder klaar zijn voor het volgende diploma juist omdat hun basisniveau vele malen hoger ligt.

De commissie opleidingen bepaalt wie er mee mag doen met het diplomazwemmen. De Groninger Reddingsbrigade hanteert hierbij het op dat moment geldende BREZ van het NPZ-NRZ. Als uw kind mag diplomazwemmen, dan krijgt u daar per e-mail bericht over van de commissie opleidingen.

Diploma 

4 weken voor het examen moeten wij een examen aanvraag doen bij het NPZ-NRZ. Dit is de uiterlijke termijn die zij hanteren voor het aanvragen van een examen voor het ABC. Hierbij moeten wij het exacte aantal kinderen opgeven dat respectievelijk voor A, B en C gaat afzwemmen. Indien wij binnen 4 weken voor het diplomazwemmen hiervoor een wijziging indienen moet daar een dringende reden voor zijn. Ziekte is bijvoorbeeld een goede reden waarom er iemand geen diploma zou kunnen zwemmen, hiervoor is het mogelijk een regeling te treffen.

 

Wij hopen via dit nieuwsbericht duidelijkheid te hebben gegeven omtrent de procedure van het proefzwemmen.

Namens de commissie opleidingen,

Anita en Harma