Update maatregelen coronavirus

Op 16 maart hebben al onze leden onderstaand bericht ontvangen. Via deze weg en onze social media kanalen houden we u zo goed mogelijk op de hoogte!

RN nieuwsupdate corona 16 maart

Beste leden en ouders/verzorgers,

 
Zondag 15 maart heeft onze minister aanvullende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
De sportkoepel, NOC*NSF en Reddingsbrigade Nederland hebben in navolging daarop een advies uitgebracht om alle sport- en verenigingsactiveiten tot 6 april stop te zetten. Wij zullen tot deze datum ook onze deuren sluiten om verspreiding van het virus tegen te gaan. 
 
Concreet betekent dit voor onze vereniging dat wij per direct alle geplande activiteiten tot tenminste 6 april 2020 uitstellen. 
Hierdoor komen de volgende activiteiten te vervallen:
– Zwemlessen en trainingen
– Theorielessen en herhalingslessen (ook Eerste Hulp)
– Proefexamens
– EHBO examen op 28 maart
– Jeugdmarathon in Leeuwarden op 28 maart
– Waterhulpverleningsinzet bij de Lentesprint op 28 en 29 maart  
– Algemene Ledenvergadering op 4 april
 
Alleen voor activiteiten welke noodzakelijk zijn voor onze hulpverleningstaak kan een uitzondering worden gemaakt, waarbij aangemerkt wordt dat de voorkeur wordt gegeven aan telefonisch overleg. 
Op dit moment zijn we druk bezig met het inventariseren hoe belangrijke activiteiten zoals proeflessen en examens opnieuw ingepland kunnen worden. 
Onze prioriteit ligt op het door laten gaan van de examens, al dan niet op een ander moment of in een andere vorm. 
 
Ook zijn wij aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor een andere datum van onze Algemene Ledenvergadering. 
De (jaar)stukken voor de Algemene Ledenvergadering worden meegestuurd zodra een nieuwe datum bekend is. 
Geïnteresseerden kunnen het uiteraard eerder ontvangen, de stukken kunnen opgevraagd worden middels reactie op deze mail.
 
Zoals het nu lijkt kunnen de zwemlessen en trainingen vanaf 7 april 2020 weer opgestart worden. 
Zodra over bepaalde activiteiten meer duidelijkheid is zullen wij dit kenbaar maken.

Wij gaan uit van jullie begrip en hopen iedereen over een aantal weken weer in goede gezondheid te mogen verwelkomen in het zwembad.

 

 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur Reddingsbrigade Groningen
Harm, Marte, Ciska, Anita, Joost, Marit & Ronald