Update Corona maatregelen 29 september 2020

Beste ouders en leden,
Gisteren heeft de rijksoverheid een persconferentie gegeven over aangescherpte maatregelen om het corona virus terug te dringen.
De aangekondigde maatregelen, welke vanaf dinsdag 29 september 18u van kracht zijn, treffen ook onze vereniging.
Bovenop de maatregelen die we nu hanteren voor “verantwoord zwemmen” zijn de volgende maatregelen voor ons als vereniging toegevoegd (bron: rijksoverheid.nl):
  • Per 29 september 2020 18:00 uur is publiek bij sportactiviteiten niet meer toegestaan. Dit geldt zowel voor amateur als professionele sportwedstrijden en trainingen.
  • Per 29 september 2020 18:00 uur zijn de sportkantines gesloten.
Dit houdt in dat we vanaf dinsdag 29 september geen publiek meer toe mogen laten op de tribunes, zwemzaal, kantines en overige ruimten van de zwembaden tijdens de zwemlessen en trainingen.
Ouders van kinderen onder de 10 jaar mogen alleen hun kind helpen met omkleden na de les als dit echt noodzakelijk is. Hierbij dienen personen van 18 jaar en ouder ten alle tijden 1,5 meter afstand  te houden ten opzichte van andere volwassenen en kinderen. Tijdens de lessen kan ook niet worden gewacht in een van de ruimtes binnen de zwemaccommodatie. .
Wij vragen u hier strikt aan te houden! Op aangeven van de brief die wij als sportvereniging hebben ontvangen van de veiligheidsregio Groningen, zullen wij ook gaan controleren of de maatregelen nageleefd worden.
Nogmaals wil ik u erop wijzen dat de volgende algemene regels nog steeds gelden (bron: RIVM):
  • Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging of als je plotseling niet goed meer ruikt of proeft. Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven bij 18 jaar en ouder.
  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Blijf thuis als je huisgenoot/gezinslid positief is getest op corona
  • Blijf thuis als je in contact geweest bent met een besmet persoon, ook buiten je huisgenoten/gezinsleden om
De maatregelen die nu opgelegd worden door de overheid zijn voor ons als vereniging, ouders en leden niet prettig, maar hebben wel als doel het corona virus terug te dringen en allemaal zoveel mogelijk gezond te blijven.
Als reddingsbrigade hebben wij ook een voorbeeldfunctie, aangezien we deel uitmaken van de Nationale Reddingsvloot, Regionale Voorziening Reddingsbrigade en Veiligheidsregio. Daarom ook de vraag aan u, houdt u aan de regels zodat we samen corona terug kunnen dringen en binnen de maatregelen verantwoord kunnen zwemmen.
Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Groninger Reddingsbrigade