Uitnodiging ALV 6 april aanstaande

Op 4 maart hebben al onze leden per email of post een uitnodiging voor onze ALV op 6 april ontvangen. Deze ALV is een primeur want de vergadering vind voor het eerst plaats op een zaterdag in plaats van tijdens onze zwemavond op dinsdag. We hopen met deze verschuiving van dag alle leden van zowel de dinsdag als de vrijdagavond te mogen ontvangen. Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom om mee te praten!! Belangrijk agenda punt is de bestuursverkiezing; maar liefst 6 bestuursleden zijn herkiesbaar en twee van hen hebben al aangegeven hun taken neer te leggen. Eén van de algemeen bestuursleden heeft zich reeds aangemeld als voorzitter. We zijn nog steeds dringend op zoek naar meer bestuursleden en nodigen al onze leden uit om mee te stemmen tijdens deze belangrijke bestuursverkiezing! Hieronder de volledige uitnodiging zoals met onze leden gedeeld:

Beste (ouders van) leden,
Graag nodigen wij jullie allen uit voor de Algemene Leden Vergadering van de Groninger Reddingsbrigade op zaterdag 6 april aanstaande.
Locatie: Huis van de sport, Eikenlaan 292, Groningen.
Aanvang: 10.00 uur.
Lunch: De ALV wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. We horen dus graag zo snel mogelijk of u aanwezig bent zodat we rekening kunnen houden met de inkopen. (mail naar info@groningerreddingsbrigade.nl  of via intranet)
We zullen tijdens de ALV terugblikken op het jaar 2018 maar ook vooruit kijken naar de toekomst. We horen hierbij graag uw mening en ideeën!
Verder zijn enkele bestuursleden herkiesbaar, treden er enkele bestuursleden af (plaatsen zijn nog vacant!) en willen wij een voorstel mbt de bestuursverkiezingen (termijnen) voorleggen aan de ALV. Leden vanaf 16 jaar kunnen mee stemmen bij de verkiezingen; graag zien wij dan ook een zo groot mogelijke opkomst.
Stukken voor de ALV die zijn meegezonden met de uitnodiging:
1) Jaarverslag 2018 inclusief financieel jaarverslag
2) Agenda ALV 6 april 2019
3) Notulen ALV 10 april 2018
4) Voorstel aftreedschema en bestuursverkiezing 2019
Namens het voltallige bestuur,
Graag tot 6 april!!