Uitnodiging ALV 1 april aanstaande

Op 4 maart hebben al onze leden per email of post een uitnodiging voor onze ALV op 1 april ontvangen. Hieronder de volledige uitnodiging zoals met onze leden gedeeld:

Beste leden van de Groninger Reddingsbrigade,

Op zaterdag 1 april 2023 houden wij onze Algemene Ledenvergadering. Dit jaar zijn we te gast bij de Veiligheidsregio Groningen aan de Sontweg 10 in Groningen. De vergadering start om 15:00 uur en er is inloopmogelijkheid met koffie en thee vanaf 14:30 uur.

Er is gelegenheid om te parkeren op het terrein van de Veiligheidsregio, hiervoor zal het hek rechts van de brandweerkazerne open staan. Vervolgens kun je via de brandtrap naar boven toe om de vergaderzaal te bereiken. De locatie van de trap en vergaderzaal zal ter plekke ook duidelijk worden aangegeven.

Tijdens de ALV staat er een statutenwijziging op de agenda. Om een statutenwijziging in stemming te kunnen brengen moet tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de ALV, daarom roepen we op om zoveel mogelijk te komen.

Wanneer er geen opkomst van 2/3 van de stemgerechtigde leden is zal binnen vier weken na de ALV een extra ALV georganiseerd moeten worden waarbij de statutenwijziging alsnog in stemming kan worden gebracht bij een verminderde opkomst.

Om jullie vooraf goed mee te nemen in de voorgenomen wijziging sturen wij het concept alvast mee met de rest van de bijlagen. Daarnaast worden er drie avonden georganiseerd waar een nadere toelichting kan worden gegeven en vragen beantwoord kunnen worden. Deze avonden zijn:

  • Dinsdag 14 maart van 18:00-19:00 en van 20:00-21:00 in het Helperzwembad
  • Donderdag 16 maart van 20:00-21:00 digitaal (opgave verplicht via bulthuis@groningerreddingsbrigade.nl)
  • Vrijdag 17 maart van 17:00-18:00 en van 19:30-20:30 in zwembad De Parrel

 

Wij zien er naar uit jullie zaterdag 1 april te mogen verwelkomen bij de ALV.

Met vriendelijke groet namens het voltallige bestuur