Taken binnen het bestuur en/of commissie

Binnen het bestuur zijn er verschillende taken welke door een bestuurslid opgepakt kunnen worden. Hieronder staat een lijst met de diverse mogelijkheden. Hieruit kan ieder bestuurslid een selectie maken, in overleg worden de taken binnen het bestuur verdeeld.

 

Lijkt het je leuk om een taak op je te nemen of een bestuursfunctie te betrekken? Mail je vraag of aanmelding naar c.venhoven@groningerreddingsbrigade.nl.

 

Algemene taken

– Ledenadministratie

– Financiële administratie

– Waterhulpverleningsregistratie

– Juridische zaken & afhandelen verzekeringszaken

– Beheer email op info@groningerreddingsbrigade.nl

– Het opstellen van agenda en notulen bij bestuursvergaderingen

– Het voorbereiden van de Algemene Leden Vergadering (ALV)

– Het opstellen van agenda en notulen bij ALV

– Nationale Reddings Vloot (NRV), oefenen en beheren van de Reddingseenheid

– Klachten afhandeling

– Beheer mailadressen en onderhoud website/intranet

– Op vrijdag in de Parrel drinken rondbrengen bij lesgevenden

– Op vrijdag in de Parrel de bar bemannen

 

 

Contactpersoon zijn voor (een van de) diverse groepen:

Contactpersoon PR & Voorlichting (woordvoering)

Contact met Gemeente (Subsidie & zwembad/zaalhuur)

– 1e contactpersoon Alarmploeg

– 2e contactpersoon Alarmploeg

– Contactpersoon servicecenter

– Contactpersoon hulpverleningscijfers

– Contactpersoon C2000

– Contactpersoon RVR

– Contactpersoon NRV

 

Waterhulpverleningscommissie

– Opstellen van offertes voor waterhulpverlening en contacten beheren

– Het samenstellen van een team en opstellen van een draaiboek

– Beheren van WHV budget en te factureren evenementen doorgeven aan de penningmeester

 

Opleidingscommissie

– Het verzorgen van de examens en examen aanvragen

– Het verzorgen van een badindeling gedurende het seizoen

– Contact met ouders en beantwoording van vragen over de opleidingen

– Bijhouden van de wachtlijsten en indeling van nieuwe leden (doorgeven aan secretaris)

– Het verzorgen van promotie ten behoeve van alle  zwemopleidingen

– Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen/regelgeving vanuit diverse (zwem) instanties

– Beheren van opleidingsbudget

 

Lifeguard

– Het verzorgen van promotie ten behoeve van de Lifeguard opleiding

– Maken van een jaarschema met binnen/buitentrainingen, MDO & administratieve taken.

– Verzorgen van de aftekening en aanvraag van de diverse PVB’s

– Lifeguards in opleiding laten meedraaien in bestaande WHV activiteiten en betrekken bij de vereniging in het algemeen.

– Rapporteren aan de commissie opleidingen over voortgang e.d.

 

Activiteitencommissie

– Het organiseren van evenementen voor de jeugdleden

– Het organiseren van evenementen voor de ouderen

– Het beheren/onderhouden van de promotiestand en deze inzetten

– Het organiseren van (jeugd) wedstrijden en/of marathons

– Organiseren van deelname aan wedstrijden in de regio (jeugd & senioren)

– Beheren van activiteitenbudget

 

Aquisitiecommissie

– Het benaderen van bedrijven welke mogelijk interesse hebben in het sponsoren van de GRB

– Het benaderen van bedrijven voor een mogelijk samenwerkingsverband

 

EHBO commissie

– Het organiseren van trainingen voor zowel herhalingslessen als reguliere lessen

– Het administratief bijhouden van de geldigheid van de diploma’s van de leden

– Beheren van EHBO budget

– Controleren en vervangen van EHBO materiaal van de WHV en oefenmateriaal

 

Media

– Het verzamelen van stukjes voor de KLOS en deze verspreiden

– Het beheren van de website en het intranet

– Beheren facebook-pagina GRB en regelmatig updates plaatsen

– Beheren twitter-pagina GRB en regelmatig updates plaatsen

 

Materiaalcommissie

– Het in goede staat houden van al het materiaal (binnen en buiten het zwembad)

– Het oplossen van defecten aan het materiaal

– Zorgdragen dat het materiaal na gebruik gereed is voor een volgende inzet

– Het vinden en aanschaffen van een geschikte auto

– Zorgdragen voor een opgeruimde en duidelijk ingedeelde loods

 

Regionale Voorziening Reddingsbrigade

– Taskforce lid: met overige RVR brigades enkele malen per jaar een oefening/training organiseren voor de RVR

– RVR lid: zitting nemen in de RVR vergadering en deze informatie doorspelen naar bestuur GRB en leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen

 

Opleidingscentrumcommissie

– Het vinden van een geschikte locatie voor een opleidingscentrum

– Het opstellen van een plan voor een opleidingscentrum

– Uitzoeken van eventuele sponsoring/financierings mogelijkheden voor het opleidingscentrum