Secretaris gezocht

Vorige week heeft Erik Geersing aan het bestuur kenbaar gemaakt te willen stoppen met zijn functie als secretaris binnen de Groninger Reddingsbrigade. Erik is sinds 1991 bestuurslid bij de Groninger Reddingsbrigade en sinds 2003 Secretaris. Wij zullen op de algemene ledenvergadering van 8 april 2014 Erik bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Secretaris gezocht;

De Groninger Reddingsbrigade is opzoek naar een secretaris voor de Groninger Reddingsbrigade. Het betreft een vrijwillige functie. Het bestuur van de Groninger Reddingsbrigade bestaat uit 7 personen die leiding geeft aan verschillende commissies. Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u graag door naar de website. http://groningerreddingsbrigade.nl/organisatie/

De secretaris is belast met;

– het voeren der briefwisseling, waarvan kopie wordt gehouden;
– het ontwerpen van brieven, rapporten en verslagen;
– het voorbereiden en uitschrijven van vergaderingen en bijeenkomsten, alsmede het maken/ samenstellen van de agenda;
– de zorg voor het notuleren van vergaderingen, het verslaan van bijeenkomsten, alsmede het maken van een besluitenlijst;
– het samenstellen van een jaarverslag;
– het ordenen en bijhouden van het archief;
– het verstrekken van advies aan de commissies van de brigade, alsmede het toezien op het bijhouden van de legger van ingekomen en uitgaande stukken en de codificatie van de stukken door de commissies;
– het controleren van de afdoening van de poststukken;
– het voeren van een doelmatige ledenadministratie, alsmede het doorgeven van de mutaties aan de daarvoor in aanmerking komende instanties;
– het verrichten van andere werkzaamheden, die tot het secretariaat kunnen worden gerekend.

Is jou interesse getrokken door deze functie? Stuur dan een motivatiebrief aangevuld met eventueel een CV naar info@groningerreddingsbrigade.nl