Reddingseenheid behouden voor de GRB (én DRB)

Op de algemeen bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Groningen is besloten om samen met de Reddingsbrigades Groningen en Appingedam de Reddingsgroep Groningen van de Nationale Reddingsvloot te vormen. Dit betekent dat de VR Groningen de financiering overneemt per 1 jan. 2018 van de Tinn-Silver van de GRB en de vlet van de DRB. Hier zijn we zeer verheugd om. De komende maanden zal besteed worden om werkafspraken te maken.

Er zal ook gekeken worden of de eenheid van Nijeveen aan deze groep toegevoegd kan worden. De Veiligheidsregio Drenthe zal hierover eind september beslissen.

Alle Veiligheidsregio’s hebben nu gekozen hoe zij de eenheden van de Nationale Reddingsvloot gaan inrichten. Zie kaartje.

2017-06-30-PHOTO-00000245