Reddingsbrigade’s op scherp vanwege ‘sinterklaasstorm’

Reddingsbrigades uit het hele land zijn geïnformeerd over de huidige weersomstandigheden, waterstanden en overstromingsrisico’s. In totaal staan 51 reddingseenheden paraat om bij incident uit te rukken.

Rijkswaterstaat en KNMI verwachten de komende 24 uur een combinatie van noordwesterstorm,  hoge waterstanden en springtij in de kustprovincies, Wadden- en IJsselmeergebied. In de berichtgeving wordt gemeld dat de hoogste waterstanden langs de gehele kust en IJsselmeergebied  in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 december worden verwacht. Juist om die reden geeft Reddingsbrigade Nederland een vooralarm met als doel dat de eenheden ervoor zorgen dat ze goed bereikbaar zijn in de avond- en nachtelijke uren, mede gezien de eventuele Sinterklaas festiviteiten van de betrokkenen.

Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak t.a.v. evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen, waarvoor zij met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst heeft gesloten. Hiervoor heeft Reddingsbrigade Nederland over het gehele land 75 continu parate en 15 reserve reddingseenheden gestationeerd, speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden. De bemanning van deze boten (1700 vrijwilligers) staat 365 dagen per jaar voor een eventuele inzet binnen 1 uur klaar.

NRV_web.376d82a2f27dac9e5d4e1b6e51de91fa248