Nationale Reddingsvloot eenheid

TS                         NRV_web.376d82a2f27dac9e5d4e1b6e51de91fa248

De GRB heeft een reddingseenheid welke onderdeel is van de Nationale Reddingsvloot. Deze vloot bestaat uit 86 varende eenheden en staat 24-uur paraat om ingezet te worden bij (dreigende) overstromingen. De GRB heeft deze eenheid sinds 1997. Deze eenheid wordt gefinancierd door het ministerie Veiligheid & Justitie tot eind dit jaar. Na 31 dec. 2017 zal deze taak overgenomen worden door de Veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio’s kunnen kiezen of ze dit geheel zelf, in combinatie met de Reddingsbrigades, of geheel uit besteden aan de Reddingsbrigades. Alle Veiligheidsregio’s, behalve de VR Groningen, hebben hierin al een besluit genomen. Het bestuur van de VR Groningen zou op 12 mei, in haar Algemene Bestuursvergadering, een besluit nemen, echter deze vergadering is komen te vervallen. Naast de eenheid van Groningen staat ook hiermee de eenheid van de Damster Reddingsbrigade op de tocht.

Indien de VR Groningen niet besluit om deze 2 eenheden als onderdeel van de Nationale Reddingsvloot te financieren zullen we naar andere financieringsmogelijkheden moeten gaan kijken.