Mans Julsing is op 78-jarige leeftijd overleden

Op 2 augustus 2013 is op 78-jarige leeftijd, overleden ons lid, oud-secretaris, erelid en lesgevende tot een jaar terug,

Mans Julsing

mans

Op verzoek van de toenmalige ondercommandant van de brandweer Groningen werd Mans gevraagd om zwemonderwijzer te worden om de duikopleiding bij de brandweer te willen voortzetten. En in 1972 haalde hij dat diploma. Toen ging het heel snel, in 1973 lid van de Groninger Reddings Brigade en haalde in 1973 zijn instructeurs diploma van de KNBRD.

Mans werd in 1975 bestuurslid en volgde de heer J.J. Rube in 1977 op als secretaris van de GRB en als lid van het bestuur van het toenmalige district Noord.
In 1978 werd hij docent. Vele instructeurs in het noorden des lands zijn door hem opgeleid. Ook examineerde hij regelmatig kandidaten voor het instructeurs- en jeugdinstructeursdiploma (nu ZIA en ZIB). Evenals voor de brevetten 1 t/m 6 en de diploma’s A en B.

Daarnaast gaf hij aan vele geïnteresseerde groepen in het noorden lezingen over het
voorkomen van de verdrinkingsdood en de KNBRD. De 25 jaar ervaring als voormalig brandweer-
man en brandweerduiker/instructeur kon hij hiervoor goed gebruiken ook was deze ervaring zeer waardevol voor de GRB. Na zijn afscheid van de Groninger brandweer in 1989 heeft hij naast genoemde bezigheden nog meer activiteiten ontplooit. Hij was actief binnen de Hartstichting als reanimatiedocent en was rapporteur voor de KNZB bij het schoolzwemdiploma-examens.

Voor zijn werk binnen de GRB is hij in 1985 onderscheiden met het lidmaatschap van verdienste. Voor het vele werk binnen de KNBRD werd hij in dezelfde week door het bondsbestuur onderscheiden met de bondspenning.

Op 28 nov. 2000 werd hem de Koninklijke onderscheiding, vrijwilligersmedaille voor Openbare Orde en Veiligheid, uitgereikt namens Koningin Beatrix door burgemeesters van Groningen J. Wallage.

In 2003 werd hij ere-official van de KNBRD toen hij stopte met het examineren.
Bij zijn afscheid als secretaris in 2000 schreef hij zelf in zijn laatste jaarverslag: ze zullen nog
lang niet van me af zijn. Dat klopte, tot en met 2012 bleef hij elke dinsdagavond aanwezig in het Helperzwembad. Hij bleef lesgeven, begeleiden, enthousiasmeren, bemiddelen, altijd positief, overal voor in (‘O, dat doe ik wel even, komt voor mekaar’). Een fantastisch mens.
We zullen hem missen.