Jaarlijkse lifeguardopleiding van start

15 September hebben wij weer een tal van lifeguards in opleiding mogen verwelkomen. Deze lifeguards gaan het komende jaar in opleiding om op het eind van het jaar als volwaardig waterhulpverlener op te kunnen treden. Hiervoor volgen ze waar nodig intern een EHBO-cursus en gaan ze mee op diverse bewakingen om ervaring op te doen.

Dit jaar verwelkomen we ongeveer 9 nieuwe lifeguards. Dit betreffen zowel eigen leden die vanuit de recreatieve lijn deze opleiding instromen, als externen die wij als nieuwe leden mogen verwelkomen. We wensen alle kandidaten een goed opleidingsjaar toe!