Erevoorzittersschap Peter Stuit

Op 6 april hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Op deze vergadering namen we na 14 jaar voorzitterschap afscheid van Peter Stuit. Samen met Peter traden ook Gerben en Nynke af. Peter heeft zestien jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan maar liefst veertien als voorzitter. Door al zijn verschillende taken die hij binnen de brigade uitvoerde is haast onmogelijk hem als lid niet te kennen. Om Peter dan ook te bedanken voor zijn ruime betrokkenheid bij de vereniging heeft de vergadering besloten hem te benoemen tot erevoorzitter.  Als herinnering ontving Peter een mooie fotolijst met daarin foto’s van de diverse rollen die hij de afgelopen jaren uitvoerde. Om naast Peter ook zijn vrouw te bedanken kreeg hij tevens van de vereniging een hotelovernachting cadeau.erevz