Digitale ALV 6 juni 2020

Op zaterdag 6 juni heeft de algemene leden vergadering 2020 plaatsgevonden. Deze stond oorspronkelijk gepland voor april maar kon vanwege de corona crisis niet doorgaan. Op 6 juni hebben we de vergadering in digitale vorm alsnog kunnen houden. Er waren 28 deelnemers ingelogd en we hebben onder andere het jaarverslag van 2019 kunnen vaststellen en twee nieuwe bestuursleden kunnen kiezen; meer informatie over de aftredende en nieuwe bestuursleden vind je hieronder.

Natuurlijk is er tijdens de ALV ook aandacht besteed aan de impact die corona op ons als vereniging heeft. De begroting die begin 2020 is opgesteld is niet meer realistisch en we hebben er als bestuur dan ook voor gekozen om alle investeringen op te schorten. Daarnaast zijn we druk bezig met een plan voor een restitutie van de contributie. Echter, we willen eerst afwachten wanneer we weer terug kunnen naar ons normale zwemrooster om te bepalen van hoeveel restitutie er sprake is. Naar verwachting zal een restitutie daarom pas verrekend worden met de contributie van 2021. Leden die per kwartaal betalen zullen in juni dus wel een factuur voor het derde kwartaal van 2020 ontvangen.

Aftredende bestuursleden

Op de ALV 2020 was Ciska herkiesbaar in haar functie als secretaris. Zij is unaniem verkozen voor wederom een termijn van 3 jaar. Daarnaast hadden zowel Marit (algemeen bestuufoto Harm en Marit 2rslid) als Harm (voorzitter) aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Voor beiden was de bestuursfunctie niet meer te combineren met privé activiteiten. Marit was het afgelopen jaar actief in de WHV commissie en heeft zich met name bezig gehouden met RVR activiteiten. Harm was het afgelopen jaar voorzitter maar maakte al 4 jaar onderdeel van het bestuur uit en heeft voor zowel de WHV en EHBO commissie als ook het opleidingscentrum veel betekend. We zullen beiden nog regelmatig zien als EHBO instructeur of in een andere rol bij de brigade. Wij danken Harm en Marit voor hun inzet in het bestuur!

foto Gerben 2

 

Nieuwe bestuursleden

Met het aftreden van Harm is er op 6 juni een nieuwe voorzitter gekozen; Gerben Bulthuis. Gerben heeft al eerder onderdeel uitgemaakt  van het bestuur met als takenpakket de activiteiten en promotie.  De afgelopen jaren heeft hij zijn focus verlegd naar de waterhulpverlening en deze commissie geprofessionaliseerd. Daarnaast geeft hij al jaren les en zal daarom voor velen van jullie een bekend gezicht zijn. We wensen Gerben veel succes als voorzitter!

 

Ter verfoto Niek 2vanging van Marit is ook Niek Steenge toegetreden tot het bestuur. Hij is al van jongs af aan lid bij de Groninger Reddingsbrigade en sinds een aantal jaren actief in de waterhulpverlening en organisatie van Strand Heem. Daarnaast is ook hij als lesgevende aan het bad te vinden. Niek zal zich binnen het bestuur gaan bezig houden met de waterhulpverlening waarbij hij taken van zowel Gerben als Marit overneemt.