Bijzondere ALV 14 november

Beste leden,
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over het aftreden van Joost en Gerben als respectievelijk bestuurslid opleidingen en voorzitter.
Ook is gemeld dat ik gevraagd ben om als waarnemend voorzitter, samen met het huidige bestuur, te kijken hoe de huidige situatie is op te lossen.
Op 29 september heb ik een eerst gesprek met het huidige bestuur gehad. Daarna heb ik de afgelopen weken gesprekken gehad met oud-bestuursleden, betrokken instructeurs en leden.
Ook heb ik van diverse leden mails gekregen over wat zij hebben meegemaakt. Vaak zeer persoonlijk. Ook heb ik met de huidige bestuursleden een persoonlijk gesprek gehad.
Uit al deze gesprekken en mails komt een beeld naar voren dat zeer verontrustend is. Ondanks dat er voor het overgrote deel goed les wordt gegeven, de kwaliteit van het afzwemmen hoog is, er vele waterhulpverleningsinzetten goed worden uitgevoerd en er vele ledenactiviteiten zijn.
Op 27 oktober heb ik in een bestuursvergadering de huidige bestuursleden geadviseerd hun bestuurstaken ter beschikking te stellen en zo snel mogelijk een Algemene Leden Vergadering uit te schrijven om met de leden de ontstane situatie te bespreken en afspreken hoe we samen met jullie een nieuw bestuur kunnen gaan vormen.
Dit advies heeft het huidige bestuur overgenomen.
Deze ALV zal plaatsvinden op dinsdag 14 november om 20:15 uur in de kantine van het Helperzwembad. De agenda volgt.
Op zaterdag 16 december hebben we de Sinnige Stee gereserveerd vanaf 9:00 uur om in deze ALV een nieuw bestuur te kiezen.
De statuten van onze vereniging staan hier: Statutenwijziging 27 juni 2023
Voor vragen kunnen jullie mij bereiken op p.stuit@groningerreddingsbrigade.nl.
Met vriendelijke groet,

 Peter Stuit 

Ere-Voorzitter | Waarnemend Voorzitter